Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k (sütik) elemzéséhez és tartalmakhoz történő felhasználásához.   További információk  

Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági,
Telek ingatlanok

K e r e s ü n k termelő ipari cégeket fejlesztésre és felvásárlásra is, k o n k r é t befektetési és vételi igényekre.
Szinte mindegyik ügyfelünk vidéki, szeretünk vidékre felmenni.

8 % feletti hozammal: Bérbeadott üzleti ingatlan céggel eladó, 17 M Ft/év bevétellel, 119 M Ft
E l a d h a t j a, ha meghirdeti Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Teleki ingatlanát:  Hirdethet Tulajdonos (H.)   
Híreink    KIEMELT    Ipari, üzleti ingatlanok    Közvetítés    Oldaltérkép    Rólunk    Ipari Ingatlan Eladás  
Hirdethet :  Tulajdonos (H.) ,  Ingatlanközvetítő (IH.)   Tulajdonosi Hirdetések (H.)    Adatvédelem  

Közvetítőknek Xml hirdetés
2018.07.20.
Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok

Eladó/Kiadó:
Típus:
Helyszín:
Telek:
Épület:
Ár, Bérleti díj:


Részletes kereső

¤ Tulajdonosi Hirdetések (H.) ;
¤ Ingatlanközvetítői
Hirdetések (IH.)
;
¤ Kiemelt Hirdetések (IP.) ;

HIRDETHET: Tulajdonos (H.)
és Ingatlanközvetítő (IH.).


Top 10 ingatlantípus

- Építési telek (2.320 db)

- Minden Ipari +Üzleti (1.713 db)

- Iroda, irodaház (577 db)

- Üzlet, áruház, bolt (488 db)

- Étterem, vendéglátó (162 db)

- Nyaraló, üdülő (149 db)

- Ipari, gazd-i telek (69 db)

- Raktár (59 db)

- Hotel, panzió (54 db)

- Kastély, kúria, villa (54 db)


GYORSKERESŐK
¤ Ipari, Üzleti, Mezőg-i, Telek:
Budapesti ingatlanok:
- Budai: I., II., III., XI., XII., XXII.
- Pesti: IV., V., VI., VII., VIII., IX.,
. X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII.,
. XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII.
Vidéki , Dunántúli , Balatoni
Baranya megyei : Pécsi
Bács-Kiskun m. : Kecskeméti
Békés m.: Gyulai
Borsod-A-Z. m.: Miskolci
Csongrád m.: Szegedi
Fejér m. : Székesfehérvári
Győr-M.-Sopron m. : Győri
Hajdú-Bihar m. : Debreceni
Heves m. : Egri , Hatvani
Jász-N-Szolnok m.: Szolnoki
Komárom-Eszt. m.: Tatabányai
Nógrád m.: Salgótarjáni
Pest m.: Érd, Budaörs, Gödöllő
Somogy m.: Siófoki
Szabolc-Sz-B. m.: Nyíregyházi
Tolna m.: Dunaföldvári
Vas m.: Szombathelyi
Veszprém m.: Veszprémi
Zala m.: Hévízi , Keszthelyi
.
¤ Ipartelep gyorskereső:
Budapesti , Vidéki , Dunántúli

¤ Raktár gyorskereső:
Budapesti , Vidéki , Dunántúli
.
¤ Üzlet, bolt gyorskereső:
Budapesti : eladó , kiadó
- Budai : eladó , kiadó
- Pesti : eladó , kiadó
Vidéki : eladó , kiadó
Dunántúli : eladó , kiadó

¤ Iroda, irodaház gyorskereső:
Budapesti : eladó , kiadó
- Budai : eladó , kiadó
- Pesti : eladó , kiadó
Vidéki : eladó , kiadó
Dunántúli : eladó , kiadó

¤ Telek gyorskereső: Telek info
Budapesti: Budai , Pesti
Vidéki , Dunántúli , Balatoni
Baranya m.: Pécsi
Bács-Kiskun m.: Kecskeméti
Fejér m ; Heves m ;
Pest m.: Budai , Csepeli , Pesti
Somogy m.: Siófoki
Vas m ; Veszprém m ; Zala m. ;

M0-Halásztelek lehajtónál
Raktár, üzlet, iroda eladó (ÚJ ÁR):
Eladó M0-Halásztelek, raktár eladó


Térkép
Google MapsIpariCégek.hu Videók: Ipari.hu

Szponzorált link:
EladóCégek.hu : Eladó Ipari
Cégek
kereslete-kínálata


Keresünk termelő
ipari cégeket
fejlesztésre és
felvásárlásra
is.


Tájékoztató oldalaink
az Ipariingatlanok.hu honlaphoz:
Adatvédelem
ÁSZF
Oldaltérkép
Híreink
Adatfelhasználás

Beépítésre nem szánt, Beépítésre szánt terület, Telek - TelekBlog.hu

Beépítésre nem szánt terület, Beépítésre szánt terület, Telek
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, (Étv.)
Idézetek, fogalmak, meghatározások. Építési terület. Építmény. Épület.

1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről
, (Étv.)

"Fogalommeghatározások

2. § E törvény alkalmazásában:
1. Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított,
ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.
2. Beépítésre nem szánt terület: a település közigazgatási területének
a zöldterületi, a közlekedési, a mezőgazdasági, az erdőművelési,
illetőleg az egyéb célra szolgáló része."
3. Beépítésre szánt terület: a település közigazgatási területének
a beépített, illetve a további beépítés céljára szolgáló területrésze.
4. Építtető: az építésügyi hatósági engedély kérelmezője, az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek
jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója.
5. Épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként
létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely
elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek megteremtését
szolgálja.
6. Nyomvonal jellegű építmény: a sajátos építményfajták körében a
vasúti pálya, a függő- és szállítószalag-pálya, az út, a vízilétesítmény,
a vízellátási vezeték, a csatorna, a szénhidrogéntermelés mezőbeli
vezetékei, a kőolaj- és a kőolajtermék-szállító vezeték, a
földgázszállító vezeték, a földgáz-célvezeték és a földgáz-
elosztóvezeték, a szén-dioxid-szállító vezeték, az egyéb gáz-
és gáztermékek vezetéke, a villamosenergia-átviteli és
elosztóhálózat, a villamosenergia-termelői, magán- és közvetlen
vezeték, a távhővezeték-hálózat, az elektronikus hírközlési építmény.
7. Építési terület: olyan telek vagy telkek csoportja, amely a
nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál.

8. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve
késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére,
szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és
kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött
műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj,
illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre
(az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma)
.
9. Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-,
felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális,
kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási,
szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei),
továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen
(pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek
mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
10. Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló
építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret,
helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott
rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység,
avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

11. Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi
sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító
települési (fővárosban a kerületi) önkormányzati rendelet,
a Duna-parti építési szabályzat és a Városligeti építési
szabályzat.

12. Integrált településfejlesztési stratégia: a településfejlesztési
koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok
megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program.
13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás
ekként tart nyilván.
14. Önkormányzati (települési, a fővárosban fővárosi és kerületi,
térségi) főmérnök
: a települési önkormányzat településüzemeltetési,
a település műszaki - különösen a sajátos építményekkel és a
katasztrófavédelemmel kapcsolatos - feladatainak ellátásában
közreműködő, e feladatokkal kapcsolatos döntést előészítő személy.
15. Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony,
távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).
16. Önkormányzati (megyei, települési, a fővárosban fővárosi és
kerületi, térségi) főépítész
: a helyi önkormányzat településrendezési,
valamint e törvényben meghatározott egyéb építésügyi feladataival
kapcsolatos döntéseit előkészítő személy.
17. Önkormányzati településfejlesztési döntés: a települési érdekek
érvényre juttatása céljából a település fejlődésének alapvető
lehetőségeit és irányait meghatározó, a település természeti
adottságaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi
szempontjaira épülő településfejlesztési elhatározás.
18. Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő,
közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és
vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati
hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására
szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a
nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú
építmények, amelyek létesítésekor - az építményekre, építési
tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési
és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos,
csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő
követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.
19. Építési napló: az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől
annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban
felhasználható, a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési
tevékenység jellemzőit - kormányrendeletben meghatározott módon -
tartalmazó dokumentum.
20. Energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.
21. Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.
22. Telekcsoport újraosztása: a szomszédos telkek csoportjának összevonása
és egyidejűleg a helyi építési szabályzatban és településrendezési tervben
meghatározott rendeltetés céljára szolgáló új telkekként történő felosztása.
23. Telekegyesítés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek
egy telekké történő összevonása.
24. Telekfelosztás: a telek új telkekre történő osztása.
25. Telekhatárrendezés: az egymással közvetlenül szomszédos
telkek közös határvonalának megváltoztatása.
26. Telektömb: a telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról
közterület vagy részben más beépítésre nem szánt terület határol."
.
Oldalainkon minden adat és információ tájékoztató jellegű.
.
*A TelekBlog.hu és az  Ipariingatlanok.hu oldalain minden szöveges oldal
 - az idézetek kivételével - saját készítésű. Minden jog fentartva (G.J.)!
Gál József, TelekBlog.hu és Ipariingatlanok.hu


¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ipariingatlanok.hu - www.ipariingatlanok.hu:
Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok


Hirdetések közzététele ; Hirdethet ; Hirdetőknek ;

Hirdethet Tulajdonos , Hirdethet Ingatlanközvetítő (adatáttöltéssel is) .

Hirdetőink SZAKMAI portálon hirdethetnek,
szakmai nevű portálon és szakmai domain neveken elérhetően.


TelekBlog.hu
Telekingatlanok.hu : Telek kínálatunk

Ügyfeleinknek és Hirdetőinknek , a sikeres ipari ingatlan eladás érdekében,
a tanácsadás díjmentes, igény esetén javaslatot, véleményt mondunk.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ELADHATJA Ipari, Üzleti, Telek ingatlanát, ha meghirdeti, Hirdessen .

Keresünk Eladó Ipari Cégeket Vételre

IpariCégek.hu Videók: Ipari.hu

Megnézett:  0 hirdetés
Kedvenc:  0 hirdetés
KapcsolatKapcsolat ; ÁSZF

Szponzorált link:
EladóCégek.hu: Hogyan
tudja jól eladni ipari cégét?


Kiemelt ingatlan hirdetések:

M0-Halásztelek lehajtónál
Raktár, üzlet, iroda eladó (ÚJ ÁR):
Eladó M0-Halásztelek, raktár eladó

Szponzorált link:
EladóCégek.hu: Eladó Ipari
Cégek
kereslete-kínálata


Keresünk termelő
ipari cégeket
fejlesztésre és
felvásárlásra
is.

Eladó Kúria
teljes berendezéssel:
Kúria eladó teljes berendezéssel


¤ Tulajdonosi Hirdetések (H.) ;
¤ Ingatlanközvetítői
Hirdetések (IH.)
;
¤ Kiemelt Hirdetések (IP.) ;

HIRDETHET: Tulajdonos (H.)
és Ingatlanközvetítő (IH.).

Tó, halastó
2 ha vízfelülettel:


Szponzorált link:
BankWeb Pénzügyek
¤ Akciós tőzsdetanfolyam
¤ Tőzsde
¤ Arany befektetések
¤ Mi a váltó? Hogyan használjuk?
¤ Váltó használata
¤ Mire jó egy üzleti terv?
¤ Szakkönyvek
¤ Hogyan indítsunk vállalkozást?

Tó, halastó
2 ha vízfelülettel:

M0-Halásztelek lehajtónál
Raktár, üzlet, iroda eladó:
Eladó M0-Halásztelek, raktár eladó

Eladó Kúria
teljes berendezéssel:
Kúria eladó teljes berendezéssel

¤ Tulajdonosi Hirdetések (H.) ;
¤ Ingatlanközvetítői
Hirdetések (IH.)
;
¤ Kiemelt Hirdetések (IP.) ;

HIRDETHET: Tulajdonos (H.)
és Ingatlanközvetítő (IH.).
Hirdethet :  Tulajdonos (H.) ,  Ingatlanközvetítő (IH.)   Oldaltérkép    Hasznos    Kapcsolat   
Vevőknek    Eladóknak    Hirdetőknek    Közvetítés    Ügyfeleink    Rólunk    ÁSZF    Adatvédelem   
 Linkek

ipariingatlanok.hu, .com, Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok - Szakmai érdeklődő, szakmai honlapon keres.
Minden szöveges oldal - az idézetek kivételével - saját készítésű, minden jog fenntartva!
Az Ipariingatlanok.hu portálon szereplő adatok tájékoztató jellegűek! Bármiféle adatfelhasználásból eredő kárigényt kizárunk!
Ipari ingatlanok, ipari ingatlan, eladó ipari ingatlanok, eladó ipari, ingatlanok, értékbecslés, építési telek, üzlet, hirdetések, hirdethet
¤ ¤ ¤ ¤
TelekBlog.hu , Telekingatlanok.hu
Eladhatja, ha Meghirdeti Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanát, az Ipariingatlanok.hu oldalain.
*Egyet fizet, többet kap*: több mint 20 szakmai helyről elérhető 1 ipari, üzleti, mezőgazdasági ingatlan hirdetés.
több mint 50 szakmai helyről elérhető 1 telek ingatlan hirdetés.
Az Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok keresőn keresztül több mint 70 szakmai helyről elérhető 1 ingatlan hirdetés.
H I R D E T H E T Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlant: Tulajdonos (H.) - Ingatlanközvetítő (IH.) ; H i r d e t ő k n e k