Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok

Belterület, Külterület - Telek Blog, TelekBlog.hu

insert image

321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a területszervezési eljárásról
Idézetek, fogalmak, meghatározások.
Települések egyesítése, Várossá nyilvánítás

321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a területszervezési eljárásról

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:
1. belterület: a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó - a helyi építési szabályzatban kijelölt része;
2. egybeépült települések: egy település belterületének a vele szomszédos település belterületével építészeti, infrastrukturális egybeépültség alapján homogén lakóterületi egységet, belterületet képező településkapcsolat;
3. elkülönült településrész: a település más lakott településrészeivel - a lakott területek földrajzi (domborzati), térbeni, építészeti elkülönültsége alapján - egybe nem tartozó lakott településrész;
4. falugyűlés: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 98. § (3) bekezdése
szerinti falugyűlés, város esetében az érintett településrész lakossági fóruma;
5. kormányhivatal: a település fekvése szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal;
6. külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy különleges
(pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló, vagy művelés alatt nem álló természetközeli része;

7. lakosságszám: az Mötv. 146. § (3) bekezdése szerint a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám;
8. lakott területrész: a képviselő-testületek eltérő megállapodása hiányában a fogadó település bel- vagy külterületéhez kapcsolódó és azzal összefüggő természetes vagy jelentős műszaki létesítmény mesterséges határvonala által lehatárolt bel- vagy külterület, amelyen az
érintett választópolgárok életvitelszerűen lakóhellyel rendelkeznek;
9. miniszter: a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter;
10. polgármester: a polgármester és a főpolgármester;
11. területrész átadása: egymással határos területrész átadása, átvétele, cseréje települési önkormányzatok között.
.
Oldalainkon minden adat és információ tájékoztató jellegű.
.
*A TelekBlog.hu és az  Ipariingatlanok.hu oldalain minden szöveges oldal
 - az idézetek kivételével - saját készítésű. Minden jog fentartva (G.J.)!
Gál József, TelekBlog.hu és Ipariingatlanok.huIpariingatlanok.hu hirdetési portál
- HONLAPUNK ELADÓ, DOMAIN nevek eladók, INFO ITT! -

insert image

MOBIL-on nézve FEKVŐ HELYZETBEN jól látható a TALÁLATI OLDAL is.

Az ipari ingatlanok szakmai portálunkon eladó ipari ingatlan, kiadó ipari ingatlan, ipartelep, raktár, üzlet, áruház, iroda, ipari telek, építési telek, ipari, üzleti ingatlanok kínálata elérhető.
Az eladáshoz hirdetni kell,
szakmai érdeklődő, szakmai honlapon keres.