Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok

Helyrajzi szám, Helyrajziszámozás - Telek Blog, TelekBlog.hu

insert image

44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről
Idézetek, fogalmak, meghatározások.
Minden egyes földrészletet egyértelmű azonosíthatóságuk érdekében
helyrajzi számmal jelölnek.

44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről

"Az önálló ingatlanok azonosíthatósága érdekében az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában
a) domínium: a közigazgatási egységhez tartozó, önálló KSH kóddal
rendelkező, földrajzilag különálló egység;
b) különleges külterület: a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
hatálybalépéséig zártkertnek minősülő terület;
c) központi belterület: a közigazgatási egység központjában levő
belterület, amely a település összefüggő, beépített része, ahol
jellemzőn a közigazgatási szervek helyezkednek el;
d) különálló belterület: a közigazgatási egység központi belterületével
földrajzilag össze nem függő belterület.
2. § (1) A községekben, a városokban, a megyei jogú városokban és
a fővárosban
(a továbbiakban: közigazgatási egység) minden egyes
földrészletet - egyértelmű azonosíthatóságuk érdekében - helyrajzi
számmal kell megjelölni.

(2) A helyrajziszámozást közigazgatási egységenként külön-külön
kell elvégezni. A közigazgatási egységen belül egy helyrajzi
szám csak egyszer fordulhat elő.

(3) A közigazgatási egységhez tartozó domíniumokat a közigazgatási
egység helyrajziszámozási rendszerébe kell illeszteni.
(4) Helyrajziszámozás szempontjából a közigazgatási egység
földrészletei belterületi, külterületi és különleges külterületi egységet
(a továbbiakban: fekvés) alkotnak.
(5) A közigazgatási egység vagy az ahhoz tartozó fekvés újfelmérése,
térképfelújítása során a földrészletek korábbi, meglévő helyrajzi
számait csak indokolt esetben szabad megváltoztatni (át-
helyrajziszámozni).
3. § (1) A közigazgatási egységhez tartozó fekvéseket
elhelyezkedésük sorrendjében
- Budapest főváros kivételével
- nullás számokkal kell ellátni. A 01 számmal minden esetben
a belterületet
- több belterület esetén a központi belterületet - kell
megjelölni
(melléklet 1. ábra).
(2) Budapest fővárosban - közigazgatási egységre és fekvésre tekintet nélkül - a helyrajziszámozást a térképkészítés sorrendjében 1-gyel
kell kezdeni."
.
Oldalainkon minden adat és információ tájékoztató jellegű.
.
*A TelekBlog.hu és az  Ipariingatlanok.hu oldalain minden szöveges oldal
 - az idézetek kivételével - saját készítésű. Minden jog fentartva (G.J.)!
Gál József, TelekBlog.hu és Ipariingatlanok.huIpariingatlanok.hu hirdetési portál
- HONLAPUNK ELADÓ, DOMAIN nevek eladók, INFO ITT! -

insert image

MOBIL-on nézve FEKVŐ HELYZETBEN jól látható a TALÁLATI OLDAL is.

Az ipari ingatlanok szakmai portálunkon eladó ipari ingatlan, kiadó ipari ingatlan, ipartelep, raktár, üzlet, áruház, iroda, ipari telek, építési telek, ipari, üzleti ingatlanok kínálata elérhető.
Az eladáshoz hirdetni kell,
szakmai érdeklődő, szakmai honlapon keres.