Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok

A telekalakításról - Telek Blog, TelekBlog.hu

insert image

85/2000. (IX.8.) FVM rendelet a telekalakításról
Nyúlvános telek, tömbtelek, úszótelek, telek homlokvonala
Telekalakítással érintett telek

85/2000. (IX.8.) FVM rendelet a telekalakításról 

"Fogalommeghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában
a) nyúlványos (nyeles) telek: a telekfelosztás során keletkező olyan
telektömbön belüli telek, amely csak - a ki- és bejárásra, valamint a
közművek elhelyezésére alkalmas - nyélszerű résszel kapcsolódik
a köz- vagy magánúthoz,
b) tömbtelek: az 1998. január 1-je előtti előírások alapján már kialakított,
több épülettel beépített építési telek,
c) úszótelek: a b) pontban meghatározott tömbtelken álló külön tulajdonú
épületek részére kialakított telek,
d) telek homlokvonala: a teleknek a közúttal vagy magánúttal közös határvonala."

"A telekalakítás sajátos szabályai

3. § (1) A telket - a nem építési telek telekegyesítése és telekhatár-
rendezése kivételével - úgy kell alakítani, hogy a kialakuló telkek köz-
vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthetőek legyenek.

(2) Meglévő telkek esetében a telekegyesítés, a telekhatár-rendezés abban
az esetben is engedélyezhető, ha az új telek, illetve telkek területnagysága,
egyéb mérete nem felel meg a területre vonatkozó jogszabályok előírásainak.
Ez az előírás telekhatár-rendezés esetén csak akkor alkalmazható, ha a
kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építésügyi előírásoknak
jobban megfelelnek.
(3) Magánút céljára szolgáló telek kialakítása esetében a helyi építési
szabályzatban előírt építési övezet, övezet szerinti rendeltetés céljára
szolgáló telek méretére vonatkozó előírásokat nem kell figyelembe venni.
(4) A telekalakítás
a) meglévő, beépített telek vagy
b) végrehajtható építési engedéllyel érintett telek
esetében csak akkor engedélyezhető, ha az (1) és (2) bekezdésben
foglaltakon túlmenően a kialakuló telkek meglévő és tervezett beépítettsége,
valamint a telekalakítással érintett telkeken lévő összes meglévő és tervezett
építmény távolsága a tervezett telekhatártól a jogszabályoknak megfelel.
(5) Ha az építésügyi jogszabályoknak megfelelő telekalakítás a telken
álló épületet, melléképítményt részekre osztaná
, a telekalakításra
engedély csak akkor adható, ha az épületet, melléképítményt elbontják,
áthelyezik, vagy ha a kialakuló új telekhatárnak megfelelően határfalakkal,
továbbá az épületgépészeti és a villamosenergia-hálózat, a tartószerkezetek,
valamint a tetőzet és tetőfedés teljes szétválasztásával és a
közműbecsatlakozások külön-külön bekötésével önálló építményekké
alakították át.
(6) Telekalakítással érintett telek esetében a telekalakítás ingatlan-
nyilvántartáson történő átvezetéséig a telekre új építmény építésére, meglévő
építmény bővítésére építési engedély nem adható.
4. § (1) Ha a telek területe az építésügyi szabályok szerint megosztható,
de homlokvonalának hossza ezt másként nem teszi lehetővé - a területre
vonatkozó helyi építési szabályzat alapján - nyúlványos (nyeles) telek is
kialakítható.
(2) A nyúlványos (nyeles) teleknek a nyél nélkül is a helyi építési
szabályzatban előírt méretűnek kell lennie.
(3) A nyúlvány (nyél) 3 méternél keskenyebb, építési telek esetén
50 méternél hosszabb nem lehet.
(3a) Kettőnél több nyúlványos telek kialakítása csak akkor történhet, ha
a telkek nyúlványai nincsenek egymás mellett.
(4) A 2. § b) pontja szerinti tömbtelken a már meglévő épületek részére
úszótelkek alakíthatók ki.
(5) Az úszótelket úgy kell kialakítani, hogy az magába foglalja legalább
a) az épületet,
b) az előlépcsőt és az épület körüli járdát,
c) az épülethez tartozó közmű-műtárgyakat, valamint
d) az épület külső falsíkjának függőleges vetületétől mért - a tömbtelken
belüli - 1 méteres területsávot.
(6) Az úszótelek kialakításának feltétele az épület önálló közműcsatlakozásának biztosítása."
.
Oldalainkon minden adat és információ tájékoztató jellegű.
.
*A TelekBlog.hu és az  Ipariingatlanok.hu oldalain minden szöveges oldal
 - az idézetek kivételével - saját készítésű. Minden jog fentartva (G.J.)!
Gál József, TelekBlog.hu és Ipariingatlanok.huIpariingatlanok.hu hirdetési portál
- HONLAPUNK ELADÓ, DOMAIN nevek eladók, INFO ITT! -

insert image

MOBIL-on nézve FEKVŐ HELYZETBEN jól látható a TALÁLATI OLDAL is.

Az ipari ingatlanok szakmai portálunkon eladó ipari ingatlan, kiadó ipari ingatlan, ipartelep, raktár, üzlet, áruház, iroda, ipari telek, építési telek, ipari, üzleti ingatlanok kínálata elérhető.
Az eladáshoz hirdetni kell,
szakmai érdeklődő, szakmai honlapon keres.