Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k (sütik) elemzéséhez és tartalmakhoz történő felhasználásához.   További információk  

Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági,
Telek ingatlanok

Eladhatja, ha Meghirdeti Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanát, az Ipariingatlanok.hu oldalain.
Egyet fizet, többet kap: több mint 70 szakmai helyről elérhető 1 ingatlan hirdetés.
HIRDETHET : Tulajdonos (H.) , Ingatlanközvetítő (IH.) Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlant.
Telekingatlanok.hu  TelekBlog.hu  Telek info  |  E l a d h a t j a, ha meghirdeti Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Teleki ingatlanát:  HIRDETHET 
Híreink   Ipari ingatlanok +Üzleti   Üzletek  KIEMELT INGATLANOK  Hirdetőknek   Ipari Ingatlan Eladás
Hirdethet :  Tulajdonos (H.) ,  Ingatlanközvetítő (IH.) ;  Ipari Pont (IP.) Kiemelt Hirdetésekhez  Tulajdonosi Hirdetések (H.)

Közvetítőknek Xml hirdetési akció
2018.03.19.
Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok

Eladó/Kiadó:
Típus:
Helyszín:
Telek:
Épület:
Ár, Bérleti díj:


Részletes kereső

¤ Tulajdonosi Hirdetések (H.) ;
¤ Ingatlanközvetítői
Hirdetések (IH.)
;
¤ Kiemelt Hirdetések (IP.) ;

HIRDETHET: Tulajdonos (H.)
és Ingatlanközvetítő (IH.).


Top 10 ingatlantípus

- Építési telek (1.701 db)

- Minden Ipari +Üzleti (1.029 db)

- Iroda, irodaház (303 db)

- Üzlet, áruház, bolt (276 db)

- Nyaraló, üdülő (124 db)

- Étterem, vendéglátó (105 db)

- Raktár (78 db)

- Kastély, kúria, villa (26 db)

- Ipartelep, telephely (25 db)

- Ipari, gazd-i telek (24 db)


GYORSKERESŐK
¤ Ipari, Üzleti, Mezőg-i, Telek:
Budapesti ingatlanok:
- Budai: I., II., III., XI., XII., XXII.
- Pesti: IV., V., VI., VII., VIII., IX.,
. X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII.,
. XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII.
Vidéki , Dunántúli , Balatoni
Baranya megyei : Pécsi
Bács-Kiskun m. : Kecskeméti
Békés m.: Gyulai
Borsod-A-Z. m.: Miskolci
Csongrád m.: Szegedi
Fejér m. : Székesfehérvári
Győr-M.-Sopron m. : Győri
Hajdú-Bihar m. : Debreceni
Heves m. : Egri , Hatvani
Jász-N-Szolnok m.: Szolnoki
Komárom-Eszt. m.: Tatabányai
Nógrád m.: Salgótarjáni
Pest m.: Érd, Budaörs, Gödöllő
Somogy m.: Siófoki
Szabolc-Sz-B. m.: Nyíregyházi
Tolna m.: Dunaföldvári
Vas m.: Szombathelyi
Veszprém m.: Veszprémi
Zala m.: Hévízi , Keszthelyi
.
¤ Ipartelep gyorskereső:
Budapesti , Vidéki , Dunántúli

¤ Raktár gyorskereső:
Budapesti , Vidéki , Dunántúli
.
¤ Üzlet, bolt gyorskereső:
Budapesti : eladó , kiadó
- Budai : eladó , kiadó
- Pesti : eladó , kiadó
Vidéki : eladó , kiadó
Dunántúli : eladó , kiadó

¤ Iroda, irodaház gyorskereső:
Budapesti : eladó , kiadó
- Budai : eladó , kiadó
- Pesti : eladó , kiadó
Vidéki : eladó , kiadó
Dunántúli : eladó , kiadó

¤ Telek gyorskereső: Telek info
Budapesti: Budai , Pesti
Vidéki , Dunántúli , Balatoni
Baranya m.: Pécsi
Bács-Kiskun m.: Kecskeméti
Fejér m ; Heves m ;
Pest m.: Budai , Csepeli , Pesti
Somogy m.: Siófoki
Vas m ; Veszprém m ; Zala m. ;

M0-Halásztelek lehajtónál
Raktár, üzlet, iroda eladó (ÚJ ÁR):
Eladó M0-Halásztelek, raktár eladó

Raktár, birtok lakással, M1-10 km:
Raktár, birtok, lakással, M1-10 km, Naszály

, halastó 2 ha vízfelülettel:

Térkép
Google MapsHírlevelünk:
Eladó Ipari cégek,
ingatlanok
ipari befektetések hírlevél

Szponzorált link:
EladóCégek.hu : Eladó Ipari
Cégek
kereslete-kínálata


Keresünk eladó
Fémipari cégeket,
Műanyagipari cégeket,
Automatika, robot cégeket
,
valamint további
termelő ipari cégeket
fejlesztési igényekre

industri4news
industri4news youtube.com/industri4news
¤ ¤ ¤ ¤

industriAds
industri4news youtube.com/industriAds

Tájékoztató oldalaink
az Ipariingatlanok.hu honlaphoz:
ÁSZF
Híreink
Oldaltérkép
Segítség
Adatfelhasználás

Zártkerti szabályozás, 67/2015. (X.30.) FM rendelet - Telek Blog, TelekBlog.hu

67/2015. (X. 30.) FM rendelet az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról. Lehetővé teszi a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását és
ezáltal kifüggesztés és jóváhagyás nélküli adásvételét.

A földművelésügyi miniszter 67/2015. (X. 30.) FM rendelete
az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
"Az ingatlan-nyilvántartásól szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  § (1) és (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
65.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a 2. alcím vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:"

"1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása
1. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 50. § (2) bekezdése
a következő f ) és g) ponttal egészül ki: (A településekkel kapcsolatban művelés alól
kivett területek:)
„f ) az 50/B. §-ban meghatározott esetben a zárkerti művelés alól kivett terület,
g) az  50/C.  §-ban meghatározott esetben a  zártkerti művelés alól kivett terület,
mellette feltüntetve a  fennálló épület fő rendeltetésének jellege.”
2. § Az Inyvhr. a következő 47/A. alcímmel egészül ki:
„47/A. A zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó
különös szabályok

50/A.  § (1) A  tv. 89/A.  § (1)  bekezdése szerinti kérelmet – a  közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben
(a  továbbiakban: Ket.) meghatározottakon túl a  9.  mellékletben meghatározott
adattartalommal – a járási hivatalnál kell benyújtani.
(2) Az   (1)   bekezdés szerinti kérelem benyújtásához szükséges
formanyomtatványok rendszeresítésére és közzétételére a 60. § (1) bekezdésében
foglaltak az irányadók.
(3) Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát.
(4) A  tv. 89/A.  § (1)  bekezdése szerinti kérelemre induló adatváltozás átvezetése
iránti eljárás eredményeként
a   zártkerti ingatlant alrészletekre történő bontás nélkül kell az   50.  §
(2)  bekezdés f ) vagy g)  pontjában meghatározottak szerint nyilvántartásba venni.
(5) A  tv. 89/A.  § (1)  bekezdése szerinti kérelemre induló adatváltozás
átvezetése iránti eljárás
nem mentesíti a  tulajdonost a   zártkerti
ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez
szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól
.
50/B.  § A  zártkerti ingatlan művelési ágát az  50.  § (2)  bekezdés f )  pontja
szerinti megnevezéssel kell feltüntetni, ha
a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került benyújtásra, amelyen az
ingatlan-nyilvántartás szerint épület nem áll.
50/C. § (1) A zártkerti ingatlan művelési ágát az 50. § (2) bekezdés g) pontja
szerinti megnevezéssel kell feltüntetni,
ha a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került benyújtásra, melyen az
ingatlan-nyilvántartás szerint a kérelem benyújtásának időpontjában épület áll.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  zártkerti ingatlant zártkerti
művelés alól kivett területként az épület fő rendeltetésének
megjelölésével együtt kell nyilvántartani.

50/D.  § Ha az  50.  § (2)  bekezdés f ) vagy g)  pontjában meghatározott művelési
ágak szerint nyilvántartásba vett ingatlanra épület feltüntetése iránti kérelem kerül 
benyújtásra, a  kérelem tartalmára és a  kérelemhez csatolandó okiratokra az
épület feltüntetésére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni, azzal,
hogy az ingatlan művelés alól kivett megnevezését az 50/C. § (2) bekezdése
szerinti tartalommal kell nyilvántartásba venni.
50/E.  § (1) A  tv. 89/A. § (2)  bekezdésében meghatározott esetben a kérelemben
meg kell jelölni, hogy a  zártkerti ingatlannak a  megosztása során kialakuló
ingatlanok közül mely ingatlan művelési ága kerüljön az  ingatlan-nyilvántartásba
az 50. § (2) bekezdés f ) vagy g) pontjában meghatározott megnevezéssel
átvezetésre.
(2) A megosztást a telekalakítási eljárásra vonatkozó szabályoknak megfelelően
kell elvégezni.”
3. §  Az Inyvhr. 54. alcíme a következő 68/B. §-sal egészül ki:
„68/B.  § Az  ingatlan-nyilvántartási eljárás a  tulajdonjog átruházásról szóló
szerződés hatósági jóváhagyásának hiányában a  mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 36.  § (1)  bekezdés e)  pontja
szerinti esetben akkor folytatható le, ha a   jogügylet eredményeként az  
érintett ingatlan egyetlen személy tulajdonába kerül.”
4. §  Az Inyvhr. 75. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)–(3)  bekezdésben foglaltak alkalmazása a  mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 20. § b) pontja alapján akkor
mellőzhető, ha a jogügylet eredményeként az érintett ingatlan egyetlen személy
tulajdonába kerül.”
5. §  Az Inyvhr. 112/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„112/B.  § (1) A  FÖMI – egyedi megállapodás alapján – az  ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben
országos statisztikai célú adatgyűjtéshez, hatósági ellenőrzések teljesítéséhez,
valamint több járási hivatal illetékességi területére kiterjedő adatigénylés esetén adatleválogatást és a tulajdoni lap – 2–4. §-ban meghatározott – teljes tartalmára
kiterjedő adattovábbítást végezhet.
(2) Az    (1)    bekezdés szerinti adatleválogatás eredményének elektronikusan
feldolgozható elektronikus dokumentumként történő továbbítására nincs lehetőség.”
6. §  Az Inyvhr. a következő 112/C. §-sal egészül ki:
„112/C.  § (1) Az  ingatlanügyi hatóság az  ingatlan-nyilvántartás adatbázisából
– egyedi megállapodás alapján – adatfeldolgozási tevékenységet igénylő
esetekben
a) országos statisztikai célú adatgyűjtéshez,
b) hatóság részére hatósági eljárások teljesítéséhez, vagy
c) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásához
adatleválogatást végezhet, amelynek eredményét elektronikusan feldolgozható
elektronikus dokumentumként továbbítja a   megkeresőnek. A   tulajdoni lap –  
a 2–4.   §-ban meghatározott – teljes tartalma elektronikusan feldolgozható
formában nem továbbítható (részadat-szolgáltatás). Több ingatlanügyi hatóság
illetékességi
területére kiterjedő adatigénylés esetén a részadat-szolgáltatást a FÖMI végzi.
(2) Részadat-szolgáltatást bárki igényelhet, ha a részadat-szolgáltatásra irányuló
kérelmében igazolja, hogy
a) a megjelölt adatok megismerése az   (1)   bekezdés a)–c)   pontjában
meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges, és
b) – amennyiben az  adatigénylés személyes adatokra is vonatkozik – személyes
adatok kezelésére vonatkozó törvényi felhatalmazással rendelkezik.
(3) A   részadat-szolgáltatás során átadott adatokat az   igénylő csak törvényben
vagy kormányrendeletben meghatározott feladata ellátásának teljesítéséhez
használhatja fel.
(4) Amennyiben a részadat-szolgáltatás iránti igény természetes személy
tulajdonjogára vonatkozóan, annak családi, utónevén és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcímén felül a születési családi és utónevére, vagy a születési
évére, vagy anyja születési családi és utónevére, vagy ezen adatok mindegyikére
kiterjed, az  igénylőnek meg kell jelölnie azt a  törvényt és a  meghatározott célt,
amely a  tv. 70.  § (2)  bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
A tv. 70. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő törvény általi f
elhatalmazás, valamint meghatározott cél hiányában a  természetes személy
tulajdonos családi és utóneve, valamint az  ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett
lakcíme szolgáltatható.
(5) Az egyedi megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) az adatfeldolgozási tevékenység meghatározását,
b) az adatleválogatás adattartalmát,
c) azon jogszabályhelyek megjelölését, melyek alapján az  igénylő az
adattovábbítás keretében kapott adatok kezelésére jogosult,
d) az átadásra kerülő adattartalom formátumát, valamint az adattovábbítás
teljesítésének a határidejét,
e) a költségtérítés mértékét, illetve a   kedvezményes költségtérítés fizetésre
való jogosultság tényét és a kedvezményes költségtérítés mértékét,
f ) az igénylő nyilatkozatát, miszerint a kapott adatokat csak a törvényben
vagy kormányrendeletben meghatározott feladatai ellátásához használja fel.
(6) A  számítógépes adatbázisból lekérdezés útján történő részadat-szolgáltatás
során a  megkeresőnek átadott elektronikus dokumentumért fizetendő költségtérítést
úgy kell megállapítani, hogy az  egyedi megállapodásban a   nem hiteles tulajdoni
lap szolgáltatásának díjáról, valamint annak a   FÖMI és a   kormányhivatal közötti
megosztásáról szóló jogszabályokban meghatározott díjat és díjmegosztást,
továbbá az  ingatlanügyi hatóságnál az adatok leválogatásával és továbbításával
kapcsolatban felmerülő költséget is figyelembe kell venni.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti elektronikus dokumentum szolgáltatásának teljes
költsége – a  (8)  bekezdésben foglalt esetet kivéve – a megkeresőt terheli.
(8) Az a megkereső, akinek részére a nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatás esetére
törvény díjmentességet biztosít, helyrajzi számonként évente egy alkalommal –
a kizárólag az adatok leválogatásával és továbbításával kapcsolatban felmerülő
költséget tartalmazó – kedvezményes költségtérítés fejében jogosult részadat-
szolgáltatásra.
E  kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a  megkereső a  megkeresésben
megjelöli a  nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatás esetére díjmentességet biztosító
törvényi rendelkezést.”
7. §  Az Inyvhr. 64. alcíme a következő 118/B. §-sal egészül ki:
„118/B.  § (1) A  járási hivatal az  ingatlan-nyilvántartásból saját illetékességi
területére vonatkozóan adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő
leválogatást, illetve az  elektronikus formában lekérdezett adatok utólagos
feldolgozását a technikai lehetőségek függvényében, egyedi megállapodás alapján
teljesítheti.
(2) Ha a  tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvi kivonat
szolgáltatását, illetve az  (1)  bekezdés szerinti leválogatást, adatfeldolgozást
természetes személyek vonatkozásában kérik a járási hivataltól, a kérelemben
meg kell jelölni azt a   törvényhelyet, amelyre figyelemmel az   adatszolgáltatás
teljesíthető. Ennek hiányában az  adatok csak az  érintett személyek közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén
szolgáltathatók.”
8. §
(1)  Az Inyvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2)  Az Inyvhr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Inyvhr. a 3. melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.
9. §
Az Inyvhr. 60.  § (1)  bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Ket.)”
szövegrész helyébe az „a Ket.-ben” szöveg lép.
10. § Hatályát veszti az Inyvhr.
a) 126/C. §-a,
b)  50. § (2) bekezdés f ) és g) pontja, valamint a 47/A. alcím.
2. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján
szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási
szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes
szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása
11. §
(1) A  számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján
szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az  ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási
szolgáltatási díjának megállapításáról és a  díjak megfizetésének részletes
szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.)
2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú mellékletének
C/2.  pontjában meghatározott, a  számítógépes adatbázisból lekérdezés útján
történő adatszolgáltatásért – az  évenkénti egy alkalommal történő
díjmentes adatszolgáltatást követően – ingatlanonként a  2.  § (1)  bekezdés b) 
pontjában meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
(2) A Díjvhr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1a)  bekezdés szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 65%-a az  adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt,
35%-a a  Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a  továbbiakban: FÖMI)
illeti meg. A  díjbevétel azon részét, amely a  FÖMI-t illeti meg, az 
adatszolgáltatás helye szerinti kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő
15 napon belül köteles átutalni a FÖMI előirányzat-felhasználási keretszámlájára.”
12. §
Hatályát veszti a Díjvhr. 2. § (3) bekezdése.
3. Záró rendelkezés
13. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 31.
napon lép hatályba.
(2) A 10. § b) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor
 s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 67/2015. (X. 30.) FM rendelethez
1. Az Inyvhr. 1. számú melléklet 1.4. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.4. a kérelemhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám (ha ismert);”
2. Az Inyvhr. 1. számú melléklet 1.17. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.17. az ingatlan-nyilvántartási kérelem vizsgálatával kapcsolatos ingatlan-
nyilvántartási megállapítások.”

2. melléklet a 67/2015. (X. 30.) FM rendelethez
1. Az Inyvhr. 8. számú melléklet 1.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.3. ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat száma;”

3. melléklet a 67/2015.(X. 30.) FM rendelethez
„9. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez
1. A   zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem első
része az   alábbi adatokat tartalmazza:
1.1. a tulajdonos (tulajdonosok) értesítési címe, ügyintézőjének neve;
1.2. ha az  érintett ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai) helyett meghatalmazott jár
el, a  meghatalmazott neve (megnevezése), lakcíme (székhelye vagy telephelye);
1.3. a tulajdonos (tulajdonosok) személyi azonosítója, vagy statisztikai
számjele/belső egyedi azonosítója;
1.4. a tulajdonos (tulajdonosok) állampolgársága, vagy cégjegyzékszáma;
1.5. a bejelentéshez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám (ha ismert);
1.6. a változással érintett ingatlanok darabszáma;
1.7. a tulajdonos (tulajdonosok) soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó
nyilatkozata;
1.8. az egyes ingatlanokra is tekintettel fizetendő összes soron kívüli ügyintézési
díj megjelölése;
1.9. a  soron kívüli ügyintézési díjfizetés módjának megjelölése (készpénzbefizetés, készpénz-átutalási megbízás, átutalási megbízás);
1.10. készpénzbefizetés vagy bankkártyával történő fizetés esetén a díj Ű
megfizetését igazoló nyilatkozat;
1.11. egyéb megjegyzés;
1.12. mellékletek megjelölése;
1.13. a bejelentés keltének helye és ideje;
1.14. a tulajdonos (tulajdonosok), vagy a meghatalmazott (meghatalmazottak)
aláírása;
1.15. a   zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem vizsgálatával kapcsolatos földhivatali megállapítások.
2. A  zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem
második része a  változással érintett ingatlan (ingatlanok) tekintetében az alábbi
adatokat tartalmazza:
2.1. sorszámszerű megjelölés;
2.2. település megnevezése;
2.3. helyrajzi szám megjelölése;
2.4. a kérelmező, vagy meghatalmazott aláírása.”
---
.
Oldalainkon minden adat és információ tájékoztató jellegű.
.
*A TelekBlog.hu és az  Ipariingatlanok.hu oldalain minden szöveges oldal
 - az idézetek kivételével - saját készítésű. Minden jog fentartva (G.J.)!
Gál József, TelekBlog.hu és Ipariingatlanok.hu


¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ipariingatlanok.hu - www.ipariingatlanok.hu:
Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok


Kizárólag Hirdetések közzététele ; Hirdethet ; Hirdetőknek ;

Hirdethet Tulajdonos , Hirdethet Ingatlanközvetítő (adatáttöltéssel is) .

A Tulajdonosi Hirdetések (H.), az Ingatlanközvetítői Hirdetések (IH.),
a Kiemelt Hirdetések (IP.) jelöléssel szerepelnek oldalainkon.

Hirdetőink SZAKMAI portálon hirdethetnek,
szakmai nevű portálon és szakmai domain neveken elérhetően.


Minden hirdetés egyedi megállapodás alapján történik.
Több mint 20 szakmai helyről elérhető 1 ipari, üzleti ingatlan hirdetés,
több mint 50 szakmai címről elérhető 1 telek ingatlan hirdetés.
.
TelekBlog.hu
Telekingatlanok.hu : Telek kínálatunk
Feliratkozhat az Eladó Ipari cégek, ingatlanok, ipari befektetések hírlevél-re!

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ELADHATJA Ipari, Üzleti, Telek ingatlanát, ha meghirdeti, Hirdessen .

Keresünk Eladó Ipari Cégeket Vételre

Megnézett:  0 hirdetés
Kedvenc:  0 hirdetés
KapcsolatKapcsolat ; ÁSZF

Szponzorált link:
EladóCégek.hu: Hogyan
tudja jól eladni ipari cégét?


Kiemelt ingatlan hirdetések:

Szponzorált link:
EladóCégek.hu: Eladó Ipari
Cégek
kereslete-kínálata


Raktár, birtok lakással, M1-10 km:
Raktár, birtok, lakással, M1-10 km, Naszály

Eladó Kúria
teljes berendezéssel:
Kúria eladó teljes berendezéssel

M0 20-25 km, 4-es főút:
5 ha ipartelep eladó
Eladó M0-tól 20-25 km-re 4-es főútnál 5 ha ipartelep

Tó, halastó
2 ha vízfelülettel:


¤ Tulajdonosi Hirdetések (H.) ;
¤ Ingatlanközvetítői
Hirdetések (IH.)
;
¤ Kiemelt Hirdetések (IP.) ;

HIRDETHET: Tulajdonos (H.)
és Ingatlanközvetítő (IH.).

M1-10 km, 4 ha-os telep
1.270 nm épülettel, Naszálynál:
Eladó M1-10 km, 4 ha-os telep Naszálynál

Eladó Kúria
teljes berendezéssel:
Kúria eladó teljes berendezéssel

Tó, halastó
2 ha vízfelülettel:

M0-Halásztelek lehajtónál
Raktár, üzlet, iroda eladó:
Eladó M0-Halásztelek, raktár eladó

M0 20-25 km, 4-es főút:
5 ha ipartelep eladó
Eladó M0-tól 20-25 km-re 4-es főútnál 5 ha ipartelep

Raktár, birtok lakással, M1-10 km:
Raktár, birtok, lakással, M1-10 km, Naszály

¤ Tulajdonosi Hirdetések (H.) ;
¤ Ingatlanközvetítői
Hirdetések (IH.)
;
¤ Kiemelt Hirdetések (IP.) ;

HIRDETHET: Tulajdonos (H.)
és Ingatlanközvetítő (IH.).
Szolgáltatásaink:   Hirdetések közzététele   Hirdethet :  Tulajdonos (H.) ,  Ingatlanközvetítő (IH.) ;  Hasznos   Kapcsolat
Vevőknek   Eladóknak   Hirdetőknek   Hirdethet   Hirdetések   Ügyfeleink   Rólunk   Jog   Segítség   ÁSZF   Oldaltérkép
 Linkek

ipariingatlanok.hu, .com, Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok - Szakmai érdeklődő, szakmai honlapon keres.
Minden szöveges oldal - az idézetek kivételével - saját készítésű, minden jog fenntartva!
Az Ipariingatlanok.hu portálon szereplő adatok tájékoztató jellegűek! Bármiféle adatfelhasználásból eredő kárigényt kizárunk!
Ipari ingatlanok, ipari ingatlan, eladó ipari ingatlanok, eladó ipari, ingatlanok, értékbecslés, építési telek, üzlet, hirdetések, hirdethet
¤ ¤ ¤ ¤
TelekBlog.hu , Telekingatlanok.hu
Eladhatja, ha Meghirdeti Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanát, az Ipariingatlanok.hu oldalain.
*Egyet fizet, többet kap*: több mint 20 szakmai helyről elérhető 1 ipari, üzleti, mezőgazdasági ingatlan hirdetés.
több mint 50 szakmai helyről elérhető 1 telek ingatlan hirdetés.
Az Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlanok keresőn keresztül több mint 70 szakmai helyről elérhető 1 ingatlan hirdetés.
H I R D E T H E T Ipari, Üzleti, Mezőgazdasági, Telek ingatlant: Tulajdonos (H.) - Ingatlanközvetítő (IH.) ; H i r d e t ő k n e k